Εγγύηση και Επισκευές

Η εταιρεία μας διαθέτει περιορισμένη εγγύηση που καλύπτει τα ελαττώματα του κατασκευαστή για ένα χρόνο μετά την αρχική ημερομηνία αγοράς. Εάν τα εξαρτήματα ρολογιών ή οι μηχανικοί δεν λειτουργούν σωστά, και φταίμε εμείς, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε το προϊόν σας δωρεάν. Απαιτείται απόδειξη αγοράς για όλες τις αξιώσεις εγγύησης και τα αιτήματα υπηρεσίας, γι ‘αυτό διατηρήστε την απόδειξή σας.

Μόλις λήξει η εγγύηση, οι επισκευές υπόκεινται σε χρέωση σέρβις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγγύηση δεν καλύπτει καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Ελαττώματα και ζημιές λόγω απώλειας, κλοπής, πυρκαγιάς, νερού ή φυσικών καταστροφών

• Δυσλειτουργία ή ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση ή απροσεξία (χτυπήματα, σύνθλιψη, θραύση του γυαλιού κ.λπ.) ή ατυχήματα.

• Ελαττώματα και ζημιές λόγω φυσιολογικής φθοράς

• Αναλώσιμο υλικό (εξαρτήματα που αναμένεται να απαιτούν περιοδικές αλλαγές κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και είναι άμεσα συνυφασμένα με τη χρήση, όπως μπαταρίες, φορτιστές και καλώδια φόρτισης)

• Δεν καλύπτονται από εγγύηση προϊόντα αξίας κάτω των 30 ευρώ.